ARCHÍVUM

 
1997 október 29-én sikerrel zajlott le Dunaújvárosban az

I. Magyar Anyagtudományi és Anyaginformatikai Konferencia.

A kedvező fogadtatás és visszhang az előadók, a résztvevők és a rendezők közös érdeme volt.

A konferencia ajánlásaiban a szakmai és tágabb közélet figyelmét az anyagtudomány és anyaginformatika legfontosabb kérdéseire hívta fel. Közel egy év távlatából megállapítható, hogy a megfogalmazott tételek megállják helyűket.

Az anyagtudomány tartalmával kapcsolatos polémia során kikristályosodott: az anyagtudomány fogalmának használata tartalmilag akkor jogos, ha azon tudatos anyagtervezést és -előállítást (technológiát) értünk, vagyis az anyagtudományt a tudatos anyagtervezés és -előállítás műszaki tudományának nevezhetjük. A felhasználói igények tudatos kielégítése vezet el a különböző anyagok, fémek, polimerek, kerámiák és kompozitok használatához. A felhasznált anyagok körének hihetetlen mértékű kiszélesedése tehát csak következmény.

Az utolsó ajánlásban a szakmai közvélemény által egyre gyakrabban megfogalmazott igény kapott hangot: legyen az anyagtudományban - ezen belül az anyagvizsgálatban - és az anyaginformatikában érdekelt szakembereknek rendszeresen ismétlődő, szakmai csoportokat integráló rendezvénye, amely szakmai hagyományokra épít, de alapvetően a jövő érdekeit szolgálja. Közös érdek ugyanis, hogy az anyagtudomány és anyaginformatika eredményei hatékonyan és gyorsan beépüljenek az anyagi javak előállításának folyamatába, a szakma képviselői pedig a nemzetgazdaságban betöltött meghatározó szerepűknek megfelelő nyilvánosságot és elismerést kapjanak.